Ngày 29.10.2019: Hạt cải

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 13,18-21

18 Khi ấy Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.”20 Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì?21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

HẠT CẢI

Nước Thiên Chúa được ví như câu chuyện hạt cải nảy mần trở thành cây, hay như chuyện nắm men vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.

Câu chuyện kể về Nước Thiên Chúa được ví bằng hình ảnh một hạt cải trở thành cây muốn nói cho chúng ta điều gì? Hạt cải tuy là một hạt nhỏ nhất trong các loại hạt được gieo vào lòng đất, đêm hay ngày nó cứ thế phát triển và trở thành một cây lớn mà chim trời có thể đến để làm tổ. Nước Thiên Chúa cũng được gợi lại cho chúng ta qua hình ảnh đó. Người gieo giống vào đất chính là Đức Giê-su, Người được gieo vào thế gian này tại làng nhỏ bé Bê-lem, Người sống một cuộc đời âm thầm và ẩn dật với cha mẹ tại làng Na-gia-rét suốt 30 năm, đến khi giờ của Người đã đến thì Người mới công khai sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Sự Phục Sinh của Đức Giê-su là một biến cố to lớn, có thể ví điều đó như là cây sự sống mà chim trời đến làm tổ và trú ngụ, hay chính Người là cửa ngõ dẫn chúng ta bước vào Nước Thiên Chúa, về cùng Chúa Cha.

Như thế Đức Giê-su chính là Người mang Nước Trời đến với nhân loại, con người chúng ta lại có thêm một cơ hội được ân sủng của Chúa đổ tràn và lan tràn như một dòng nước sự sống đến khắp mọi nơi trên thế giới. Nước Chúa hôm nay vẫn tiếp tục lan tràn trên khắp nhân loại, Nước đó là Nước sự sống có thể mang lại ơn cứu độ, mang lại sự sống đời đời cho chúng ta.