Ngày 08.03.2019: Có Chúa đồng hành

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu : Mt 9, 14-15.

Khi ấy, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

Thật không phải lẽ khi trong đám cưới mà chúng ta lại trình làng bộ mặt đưa đám vì nó không tương xứng. Khuôn mặt đưa đám chỉ thực hợp khi có ai đó ra đi mà chúng ta phải chờ đợi và hy vọng họ quay trở lại với ta.

Bởi lẽ đó, nếu ý thức được việc Đức Giêsu, chàng rể đích thực trong tiệc cưới thì chúng ta đâu cần phải ăn chay, phải hy vọng vì niềm hy vọng đã có đây rồi. Hy vọng đã đạt được thì cớ chi phải trông cậy nhưng hãy luôn hỷ hoan.

Lạy Chúa, ước chi chúng con luôn có được sự hỷ hoan ấy trong đời vì nhận biết được có Chúa luôn đồng hành với Chúng con trên mọi bước đường trần gian.