Ngày 18.5.2019: Gặp Chúa Giêsu mỗi ngày

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 14, 7-14.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Ông Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Phi-lip-phê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc.

Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.”

GẶP CHÚA GIÊSU MỖI NGÀY

Những ai muốn chiêm ngưỡng Thiên Chúa vô hình thì hãy đến với Chúa Giêsu. Vì lẽ, Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu.

Tất cả mọi lời nói và hành động của Chúa Giêsu đều bày tỏ cho nhân loại biết về tình thương yêu và quyền năng của Chúa Cha. Chúa Giêsu – con người bằng xương bằng thịt đang hiện diện giữa các môn đệ – là hình ảnh trung thực nhất về Chúa Cha.

Ước mong sao chúng ta đừng xao lãng việc đến với Chúa Giêsu mỗi ngày trong thánh lễ, trong các giờ kinh và các bí tích để đón nhận sức sống thần linh từ Ba Ngôi Thiên Chúa.