Ngày 24.7.2019: Đất tốt cho Lời Chúa

 

 Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 13, 1-9.

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

ĐẤT TỐT CHO LỜI CHÚA

Thiên Chúa là Tình Yêu, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý (1Tm 2,4). Vì vậy Ngài sai Con của Ngài loan báo Tin mừng cho mọi người, giống như người gieo giống gieo vãi hạt giống khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ những ai thực sự khao khát Nước Trời mới đủ sức làm cho Lời Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc đời của mình.

Xin Chúa giúp chúng ta biết loại bỏ những điều xấu xa, sỏi đá, gai góc trong tâm hồn, để tâm hồn chúng ta trở nên thửa đất tốt cho Lời Chúa được sinh nhiều hoa trái.