Ngày 11.02.2019: Đời sống tâm linh sâu sắc

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 53-56.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giê-nê-sa-rét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

ĐỜI SỐNG TÂM LINH SÂU SẮC

Hữu xạ tự nhiên hương. Những việc lành thánh của Thầy Giêsu đã đồn ra kháp nơi và người ta kéo đến với Người. Người ta đến nhiều khi chưa phải để đón nhận lời ra giảng nhưng chỉ muốn được chữa lành bệnh tật thể lý. Đó là khởi đầu, đôi khi vụ lợi nhưng chỉ cần tin, Đức Giêsu, Thiên Chúa đã ra tay và tất cả đều được khỏi. Tuy nhiên, đó là với những con người chưa nhận biết đức Giêsu là ai.

Còn chúng ta, thật hạnh phúc vì Giáo hội dạy cho biết Người là ai. Chúng ta cần vượt qua và thanh tẩy khỏi não trạng trần thế để được đụng chạm vào Thầy hầu Thầy thanh tẩy cả xác lẫn hồn ta. Một thân xác khỏe mạnh trong một đời sống tâm linh sâu sắc.