Ngày 13.6.2019: Điều kiện để tôn thờ Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 20-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

“Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục.

Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TÔN THỜ CHÚA

Điều Chúa Giêsu nhấn mạnh trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay là hãy yêu mến anh chị em mình qua cả lời nói và hành động.

Chúng ta có thể phạm tội nặng không chỉ bằng những hành động mà còn bằng những lời nói vu khống, bôi nhọ và phỉ báng người khác. Chúa nhắc nhở rằng nếu chúng ta đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà còn đang thù hằn với người anh chị em mình, thì hãy để của lễ lại mà đi làm hoà trước đã.

Phụng thờ Thiên Chúa luôn phải đi kèm với việc yêu thương tha nhân, nếu không thì chỉ là hư danh và giả dối.