Ngày 21.12.2018: Chia sẻ niềm vui có Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 39-45.

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabéth, và khi bà Elisabéth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Elisabéth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

CHIA SẺ NIỀM VUI CÓ CHÚA

Khi cưu mang Con Thiên Chúa, Đức Maria không giữ lại niềm vui cho riêng mình. Mẹ đã đến viếng thăm mang Chúa đến với gia đình người chị họ. Cuộc gặp gỡ này đem lại niềm vui: thánh Gioan nhảy mừng và bà Elisabét thì được đầy Thánh Thần.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng phải là người mang Chúa nơi mình. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta mang Chúa đến với anh chị em, chia sẻ niềm vui có Chúa với mọi người, nhất là những người thân trong gia đình, gia tộc chúng ta – để mọi người được hân hoan vì gặp được Đấng Cứu Độ.

Xin cho mỗi chúng ta biết noi gương Mẹ Maria chờ đón Chúa trong đức tin, đức cậy, đức mến và trong tâm tình tạ ơn tha thiết, được thể hiện bằng những việc lành cụ thể, thiết thực và hiệu quả, trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Amen.

Trả lời