Ngày 30.5.2019: Chiếu tỏa niềm vui Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?” Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

CHIẾU TOẢ NIỀM VUI TIN MỪNG

Nỗi buồn sầu vì thập giá tang thương nơi treo Đấng Cứu độ sẽ không chìm ngập trong thất vọng; trái lại, chính nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhân loại đón nhận được ơn cứu thoát.

Thế nhưng, với bản tính con người, thật khó để chấp nhận sự kiện trên. Các môn đệ vẫn có chút buồn sầu; Chúa Giêsu trấn an họ bằng việc cho biết rằng các ông sẽ lại được thấy Thầy. Nỗi buồn sầu của họ sẽ được lấp đầy bởi niềm vui phục sinh, niềm vui không ai có thể lấy mất đi được.

Là Kitô hữu, chúng ta hãy chiếu toả cho thế giới này niềm vui Tin Mừng – niềm vui có Chúa – thay cho một viễn ảnh ảm đạm và buồn sầu mà con người đang đối diện.