Ngày 05.7.2019: Chúa nói: hãy theo Ta!

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 9, 9-13 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

CHÚA NÓI: HÃY THEO TA

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 13,17). Thật vậy, Chúa Giêsu khi đến trần gian này, Người đi tìm và kêu gọi những người tội lỗi ăn năn hối cải trở về với Thiên Chúa, chứ không phải kêu gọi những người tự cho mình là công chính mà khinh chê người tội lỗi.

Hãy theo Ta. Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, ông Mátthêu đã đứng dậy, từ bỏ nghề thu thuế để đi theo Chúa và trở nên môn đệ của Người. Ý thức về thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, xin Chúa giúp chúng ta biết “đứng dậy” và từ bỏ con đường tội lỗi để đi theo Chúa và trở nên môn đệ của Người.