Ngày 06.01.2019: Thiên Chúa tỏ bày lòng thương xót

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 2,1-12

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”

Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.”

THIÊN CHÚA TỎ BÀY LÒNG THƯƠNG XÓT

Lễ Chúa Hiển Linh còn được gọi cách bình dân là lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, hoặc lễ Ba Vua. Tùy theo cách gọi, ý nghĩa của ngày lễ sẽ tập trung vào Lòng Thương Xót của Chúa hoặc nỗ lực của những người thiện chí lên đường tìm kiếm Chúa.

Biến cố Con Thiên Chúa làm người đã mở ra khúc ngoặt quan trọng. Ngài đến đem tin vui cho những người ở gần, cho những người ở xa; Ơn Cứu Độ đến với con cái trong nhà cũng như đến với những người đang ở vùng ngoại biên.

Đối với những ai chưa tiếp cận với nguồn mạc khải Kinh Thánh, vũ trụ bao la huyền bí sẽ là một câu hỏi lớn cho họ, câu hỏi về nguồn gốc sự sống. Bất cứ ai thành tâm thiện chí lên đường tìm kiếm ý nghĩa đích thực cho cuộc đời, họ sẽ được Ánh Sao Lạ dẫn lối đưa đường đến với Ngôi Lời sự sống.

Thiên Chúa luôn có đó trên đường đời. Và Ngài luôn tỏa chiếu ánh sáng của Lòng Thương Xót với mọi con cái. Chỉ cần chúng ta có chút cố gắng, bước ra khỏi những cái an toàn giả tạo của thế gian là có thể gặp được Ngài.