Ngày 01.01.2019: Có Mẹ đồng hành

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: Lc 2, 16-21

Khi ấy, các người chăn chiên vội vã ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.

Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trươc khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH

Trong tâm trí mọi người, mẹ chiếm một chỗ rất quan trọng, vì Mẹ chính là người thọ nhận sự sống, cưu mang sự sống trong lòng, hạ sinh sự sống và, cũng chính mẹ hỗ trợ cho sự sống lớn lên. Mẹ là tất cả sự khởi đầu tốt đẹp, sự chở che, yêu thương và hy sinh đem lại cho con cái phúc lành và bình an.

Khởi đầu một Năm Mới, con cái Hội Thánh kính nhớ Mẹ Maria như một lời nhắc nhớ về đôi tay gìn giữ chở che của Mẹ trong mọi sự kiện vui cũng như buồn của hành trình cuộc sống. Có Mẹ đồng hành, chúng ta thấy được ánh sáng đức tin soi dẫn qua những nẻo đường trông gai. Có Mẹ đồng hành, chúng ta biết đặt niềm trông cậy nơi sức mạnh của Thiên Chúa. Và có Mẹ đồng hành, chúng ta tìm thấy được niềm vui khi thực hành lòng mến Chúa yêu người.