Ngày 18.7.2019: Cùng Chúa tiến bước

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 11, 28-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

CÙNG CHÚA TIẾN BƯỚC

Chúa Giêsu thấu hiểu những khó nhọc và gánh của chúng ta. Vì vậy, đến với Chúa, chúng ta sẽ được nâng đỡ bổ sức, để những gánh nặng chúng ta được nên nhẹ nhàng. Chính thánh Âu-tinh, khi trở về với Chúa sau nhiều năm ăn chơi trác táng, đã phải thốt lên: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và chúng con còn khắc khoải mãi cho đến khi được an nghỉ trong Chúa.

Theo gương thánh Âu-tinh, chúng ta hãy từ bỏ những thứ chỉ đem lại niềm vui và bình an chóng qua để tìm đến với Chúa là nguồn bình an đích thật, nhờ đó chúng ta mới tìm được nguồn bình an và hạnh phúc đích thật cho cuộc sống của mình. Bởi vì: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn (Tv 62, 2).