Ngày 01.10.2019: Tâm hồn trẻ nhỏ

 

Tin Mừng theo thánh Mac-cô: 18,1-5

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
5 “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

TÂM HỒN TRẺ NHỎ

Một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ là một tâm hồn biết phó thác, tin tưởng và yêu mến Chúa cách nồng nàn. Tâm hồn trẻ nhỏ thì không bị vẩn đục bởi thế sự phù vân, bởi quyền lực và lầm lạc trong dục vọng.

Trong cuộc sống, dường như càng lớn về tuổi tác chúng ta cũng càng dễ tự mãn bởi quyết định của bản thân và hướng chiều theo sự dữ, sự tội. Chính vì thế Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết trở nên một tâm hồn bé nhỏ trong bàn tay Chúa, để vâng nghe Lời Chúa, Lời mang lại sự sống và cũng là Lời mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.

Một mẫu gương thật đẹp để cho chúng ta noi theo là chị thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su. Chị đã yêu mến Chúa bằng một tâm hồn trẻ thơ như Chúa đã dạy. Sống cách chân thành và đơn sơ, tâm hồn chị luôn là một bài ca tình yêu dành cho Chúa, luôn đặt tất cả và cũng dâng tất cả cho Chúa, tin tưởng và nép mình trong sự quan phòng của Chúa như trẻ thơ tựa nương vào lòng mẹ.

Ước gì chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa dạy bảo, biết tự hạ mà nên như các em nhỏ thì cuộc đời của chúng ta đã đón nhận được ơn cứu độ và tình yêu của Chúa chúng ta. Ước gì chúng ta học theo chị thánh, để cuộc đời chúng ta cũng trở nên tỏa sáng như chị, có thể ở mãi bên cạnh Chúa và làm mưa hoa hồng, mưa tình yêu tuôn đổ xuống cho nhân loại đang lầm than, khốn cùng.