Ngày 28.02.2019: Từ bỏ vì nước trời

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 40-49 .

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt.

Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục.

Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

 

TỪ BỎ VÌ NƯỚC TRỜI

Cuộc sống không có gì không phải đánh đổi. Để có nhiều tiền ta phải cật lực lao động bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Ngay cả kẻ bất chính cũng tốn hao sức lực, mưu mẹo để có được hạnh phúc trần gian cho dù tạm bợ.

Những gì tạm bợ mà còn hy sinh như thế huống chi những chuyện tâm linh, những chuyện liên can đến đời sống vĩnh hằng. Để đạt được hạnh phúc ấy chúng ta cũng cần chấp nhận loại bỏ tất cả những gì cản đường không cho ta tiếp cận, dẫu biết rằng, không sự từ bỏ nào không đớn đau.