Ngày 11.8.2019: Thực thi công bình & bác ái

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 12,32-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát.

Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. … Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

 

THỰC THI CÔNG BÌNH & BÁC ÁI

Trước thực tại siêu nhiên, của cải vật chất vẫn có một chỗ đứng. Chúa Giêsu không hề phủ nhận những giá trị vật chất.   Nhưng Người đã vạch ra một chiều hướng lớn lao cho những thực tại trần thế. Quả thực, Chúa Giêsu gọi người phú hộ là “đồ ngốc” vì chỉ “biết thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.”

Khác với người phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay, người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi “bán tài sản của mình đi mà bố thí” và “sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời.” Đó chính là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng của người Kitô hữu chúng ta trong đời sống đức tin thường ngày.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống tinh thần tỉnh thức bằng việc siêng năng lãnh nhận các bí tích và tích cực thực thi công bình bác ái yêu thương.