Ngày 10.8.2019: Xả thân phục vụ Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 12,24-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

 

XẢ THÂN PHỤC VỤ CHÚA

Từ hình ảnh bông lúa chết đi mới sinh nhiều bông hạt, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến bài học về sự hy sinh phục vụ mà Người đã nêu gương cho chúng ta: Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20, 28). Theo gương Chúa Giêsu, thánh Lô-ren-xô đã xả thân phục vụ Hội thánh bằng chính cái chết của mình để cho hạt giống đức tin được trổ sinh nhiều bông hạt nơi quê hương ngài.

Xin Chúa giúp chúng ta biết xả thân phục vụ Chúa qua việc phục vụ anh chị em mình, để đời sống đức tin của chúng ta được lớn lên và trổ sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời chúng ta.