Ngày 14.11.2019: Tìm kiếm Nước Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: ‘Này Người ở đây và này Người ở kia’, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.

TÌM KIẾM NƯỚC CHÚA

Những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu về thời gian mà Nước Thiên Chúa đến. Chúa Giêsu đã đáp trả rằng Nước Thiên Chúa không như một nơi, một điểm, hoặc ở một mốc thời gian mà chúng ta có thể thấy bằng con mắt thân xác. Thế nhưng, Nước Thiên Chúa chỉ được thấy bằng con mắt đức tin.

Nước Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng ở ngay giữa chúng ta, nơi có công lý, tình yêu và lòng thương xót. Sống trong thời đại của chúng ta, chúng ta vẫn thường chứng kiến những đau khổ, đớn đau của thân phận kiếp người. Chúng ta vẫn thấy đâu đó những mảnh đời tan vỡ, những cảnh sống màn trời chiếu đất. Chúng ta tự hỏi: Nước Thiên Chúa ở đâu giữa chúng ta khi những mảnh đời cơ nhỡ ấy vẫn lầm than?

Nước Thiên Chúa là nước của tình yêu, công lý và bình an. Nước Chúa đã bị xóa nhòa ở những nơi công lý chưa được thi hành, tình yêu chưa được trao ban, bình an bị che lấp, nơi sự dữ đang lộng hành bởi chính những giá trị của xã hội này đã chối bỏ Chúa và Nước của Người. Người đã đến, nhưng chính chúng ta đã chẳng tiếp đón. Chính chúng ta đã xua đuổi Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra những giá trị căn bản của con người, biết sống các giá trị đó để xây dựng Nước Chúa ngay tại thế giới này. Xin Chúa cũng giúp chúng ta biết ý thức về Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta để chúng ta biết xây dựng và kiến tạo một thế giới hòa bình, yêu thương, bác ái, tha thứ và công lý để Nước Chúa được trị đến trên thế giới này.