Ngày 23.03.2019: Trở về bên cha

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 15, 1-3. 11-32.

“Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu…

TRỞ VỀ BÊN CHA

Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại, ai nên khôn mà chưa dại một lần. Vậy đó, điều quan trọng không phải là không mắc lỗi nhưng là có thể đứng lên sau lỗi lầm. Đây chính là điều làm Chúa vui lòng nhất. Đứng lên trở về cùng Người vì khi lỗi lầm ta càng thêm hiểu Người yêu thương ta dường nào.

Lạy Chúa, xin đừng để con thất vọng bởi tội nhưng luôn vững lòng trông cậy vào tình thương của Chúa để đứng lên làm lại từ đầu.