Ngày 19.11.2019: Gia-kêu hiếu khách

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.

GIA-KÊU HIẾU KHÁCH

Trình thuật theo Thánh Luca hôm nay kể về cuộc hội ngộ giữa Chúa và Ông Gia-kêu. Ông Gia-kêu vì muốn được thấy Chúa, nên đã leo lên cây khi Chúa Giêsu đi qua, để được thấy Chúa và cũng để Chúa thấy được ông. Chúa Giêsu đã thấy được ông, thấy được tấm lòng hiếu khách của ông khi ông “tụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người.”

Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục tỏ cho chúng ta biết, Chúa đến để cứu độ những gì đã hư mất. Người không đến để hủy diệt chúng ta, nhưng đến để cứu độ chúng ta từ sự hư mất bởi tội lỗi. Ông Gia-kêu hôm nay đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Chúa vào nhà mình. Ông đã thể hiện trọn vẹn sự hiếu khách và vui vẻ đón rước Chúa vào nhà mình.

Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta biết mở lòng ra đón nhận Người, bởi chưng đón nhận Người, chúng ta đón nhận hồng ân cứu độ cho chính chúng ta. Chúa đã đến trọ nhà Gia-kêu, nhà của một kẻ tội lỗi. Chúng ta cũng giống như Gia-kêu, liệu chúng ta có dám can đảm như Gia-kêu, bất chấp mọi sự ngăn cản của thể lý và cả tinh thần chạy đến mời Chúa vào nhà chúng ta, bởi có Chúa, chúng ta sẽ được cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận Chúa, để chính Chúa là nguồn của mọi ơn thiêng, tuôn đổ tràn đầy trong lòng chúng con. Amen.