Ngày 12.12.2019: Ai có tai thì nghe

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 11,11-15

11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến.15 Ai có tai thì nghe.

AI CÓ TAI THÌ NGHE

Những Lởi rao giảng của Đức Giê-su rất mới mẻ với mọi người. Người mặc khải cho chúng ta những mầu nhiệm trên trời cũng như Người kiện toàn mọi lề luật cho đúng với thánh ý của Chúa Cha. Chính vì thế nghe mà không hiểu cũng là điều thường được nói đến trong Tin Mừng.

Hôm nay Đức Giê-su nhắc đến Gioan tẩy giả được xem là cao trọng nhất trong số phàm nhân. Nói như thế Đức Giê-su muốn nói lên cuộc đời cao trọng của Gioan, ông thật sự là một người cao trọng bởi đã được Thiên Chúa chọn ngay từ khi còn trong lòng mẹ, cũng như sứ mạng làm chứng và rao giảng Đấng Mê-si-a cho mọi người biết. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc chịu chết vì sự thật, Gioan đã cho chúng ta thấy cuộc đời ông gắn liền với sứ mạng mà ông loan báo. Ông ăn chay, hãm mình trong hoang địa cho đến khi thời kỳ đã mãn, ông kêu gọi mọi người sám hối để chờ đợi Đấng Mê-si-a đến.

Đức Giê-su đã cho chúng ta thấy sự cao trọng của Gioan bởi cuộc đời của ông dường như gắn bó cách trọn vẹn trong sứ vụ tiền hô đi dọn đường cho Chúa đến. Chỉ những ai nhìn thấy được Đức Giê-su thật sự là Đấng Mê-si-a thì họ mới có thể hiểu tại sao Gioan lại là người cao trọng trong số phàm nhân, cũng chính vì vậy mà Đức Giê-su mới nói ‘ai có tai thì nghe’. Nguyện xin Chúa mở lòng mở trí cho chúng ta hầu chúng ta có thể nghe được lời dạy bảo của Chúa, hiểu được mầu nhiệm mà Chúa mặc khải cho chúng ta biết.