Ngày 10.01.2019: Tin Mừng giải thoát

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: Lc 4,14-22a 

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

TIN MỪNG GIẢI THOÁT

Với nhiều người, Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách bình thường như hàng triệu bộ sách. Người ta có thể đọc để thưởng thức văn chương, truy tầm lịch sử hoặc tích lũy kiến thức về văn hóa…

Là người Công giáo, có khi nào chúng ta tự hỏi, Tin Mừng là gì? Tin Mừng có ý nghĩa như thế nào cho cuộc đời?

Đoạn Lời Chúa hôm nay trả lời cho những câu hỏi đó. Thánh Luca đã tóm tắt sứ vụ của Chúa Giê-su. Ngài đến đem Tin Vui cho những tâm hồn khao khát hạnh phúc. Qua nhiều thế kỷ, các ngôn sứ đã hé lộ thời điểm hồng phúc, là giây phút Con Thiên Chúa đến một lần cho mãi mãi. Ngài là sứ giả của bình an và ơn giải thoát. Người bị giam cầm trong bóng tối sự chết, người bị mù vì không tìm được ý nghĩa cuộc đời, người bị sự dữ áp bức… tất cả sẽ thấy được ánh sáng tự do, sẽ tìm được lẽ sống và được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của sự dữ.

Ai ý thức được thân phận nghèo hèn của mình, sẽ có cơ may nhận ra giá trị của Tin Mừng. Và ai nhận ra tình trạng bị giam cầm, mù tối … của thân phận con người, sẽ biết gắn kết đời mình với Đấng loan báo tin vui giải thoát.