Ngày 24.5.2019: Tập sống yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.

Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

TẬP SỐNG YÊU THƯƠNG

Những lời trăng trối cuối cùng của một người sắp ra đi vĩnh viễn bao giờ cũng chất chứa tâm tình chân thật và da diết.

Chúa Giêsu biết rõ giờ của Người đã đến, giờ mà Người sẽ lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người đã để lại cho các môn đệ một bài học sâu sắc và quan trọng nhất: hãy yêu thương nhau.

Yêu thương là dấu chứng đích thực để nhận ra một người nào đó là con cái Thiên Chúa. Yêu thương là con đường tuyệt hảo để có thể đến với Thiên Chúa và ở lại trong tình yêu của Người. Không biết tình yêu cũng đồng nghĩa với việc không biết Thiên Chúa, vì lẽ thánh Gioan khẳng định cho chúng ta rằng “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16).

Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy tập sống yêu thương mỗi ngày qua lời nói và hành động của mình.