Ngày 20.10.2019: Thiên Chúa là vị thẩm phán công minh

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 18,1-8

6 Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? ”

THIÊN CHÚA LÀ VỊ THẨM PHÁN CÔNG MINH

Khi tuyên xưng và sống niềm tin của chúng ta trong cuộc sống, chắc chắn đó là điều không dễ dàng chút nào. Ai trong chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối khi đụng chạm đến người khác vì sự thật mà chúng ta nói lên. Có thể chúng ta bị oan ức bởi quan tòa người đời, bị thế lực có quyền hành trong tay áp bức khi đụng chạm đến quyền lợi bất chính của họ.

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một niềm hy vọng tràn trề trong vị quan tòa công minh là Thiên Chúa. Chính Người luôn dõi theo và mau mắn giúp cho con cái Người bị đối xử cách bất công. Người cho chúng ta thấy Người luôn sẵn sàng bảo vệ cho bất cứ ai kêu cầu Người vì lẽ bất công của người đời bắt bớ. Điều mà Người mong chờ đó là lòng tin của chúng ta vào Người. Thiên Chúa luôn mở lòng và lắng nghe tiếng con cái của Người kêu van, thế nhưng Người mong mỏi nhất đó là niềm tin của chúng ta. Bất cứ ai cũng cần phải nhìn lại niềm tin của chúng ta có đặt vào và cậy dựa vào Thiên Chúa hay không? Chỉ cần chúng ta có niềm tin và kêu cầu thì hẳn Chúa sẽ mau chóng giúp đỡ cho chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn trong cuộc sống này.

Niềm tin quả là một thách đố cho mọi người, nhất là trong thời đại đang đề cao những giá trị cái tôi hưởng thụ và vật chất. Con người sẽ dần phụ thuộc vào việc hưởng thụ hơn là biết đón nhận những giá trị cao quý, nhất là niềm tin trong các mối tương quan. Xin Chúa chúc lành và làm cho chúng ta biết chỉ có niềm tin thì con người mới thực sự biết cậy dựa vào Thiên Chúa và mới sẵn sàng tin tưởng nhau trong các mối dây liên kết cộng đồng.