Ngày 13.5.2019: Cánh cửa Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 10, 1-10.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.

… Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

“CÁNH CỬA GIÊSU”

Chúa Giêsu ví mình với cửa chuồng chiên; nơi đó, chiên ra vào để tìm được chốn nương náu, tìm kiếm thức ăn và nghỉ ngơi an toàn. Không có cửa nào khác để con người đạt được ơn cứu độ ngoại trừ “cánh cửa Giêsu”. Thánh Phêrô mạnh mẽ khẳng định rằng: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

Ước mong mỗi người chúng ta ngày càng thêm tin tưởng và phó thác vào tình thương và quyền năng của Chúa Giêsu.