Ngày 06.9.2019: Nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 5, 33-39

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

NHẬN RA CHÚA HIỆN DIỆN NƠI THA NHÂN

Cầu nguyện, ăn chay, hãm mình và làm việc bác ái là dấu chỉ của lòng ăn năn thống hối để cầu xin Thiên Chúa tha thứ khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thế nhưng, các môn đệ của Chúa Giêsu lại không ăn chay! Chẳng lẽ họ không tỏ lòng ăn năn sám hối ?

Không phải thế. Các môn đệ, những người từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu, đã được Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. Các ông không ăn chay vì Chúa Giêsu, vị tân lang đang ở với các ông. Chẳng lẽ, khách dự tiệc cưới lại ăn chay? Rất tiếc, những người biệt phái và luật sĩ lại không nhìn nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa đang viếng thăm họ và đem niềm vui đến cho họ. Vì thế, họ đã bắt bớ Người.