Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 13.07: Là hạt giống gieo vào đất tốt

Theo ý bạn, đâu là những trở ngại khiến hạt giống Lời Chúa khó nảy mầm và lớn lên trong bạn?

Read More »

Ngày 12.07: Tin tưởng nơi Chúa

Bi kịch đời sống chúng ta đó là chúng ta tự mình loay hoay với những nỗi khổ của mình thay vì đặt trọn niềm tin cậy vào Thiên Chúa. 

Read More »

Ngày 11.07: Khôn ngoan và đơn sơ

Mỗi ngày bạn đọc và suy gẫm Tin Mừng để áp dụng sống Lời Chúa ngay trong gia đình mình.

Read More »

Ngày 10.07: Một mệnh lệnh bắt buộc

Tôi sẽ bắt đầu thi hành bổn phận này bằng cách giới thiệu con người và công trình của Đức Giêsu cho một người bạn chưa biết Ngài.

Read More »

Ngày 09.07: Đến cùng chiên lạc

Lời cầu nguyện và gương sáng là phương cách trước hết và hữu hiệu nhất để giúp mọi người trong gia đình hoán cải.

Read More »

Ngày 08.07: Xin đừng vô cảm

Noi gương Chúa Giê-su, tôi chạnh lòng thương trước nỗi khổ của những người chung quanh, và làm một điều lành để làm vơi dịu nỗi khổ ấy của người anh em.

Read More »

Ngày 07.07: “Đụng chạm” đến Chúa

Tập tín thác vào Chúa với lời nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con!”

Read More »

Ngày 06.07: Nghỉ ngơi với Chúa

Bạn sống hiền hậu và khiêm nhường, để góp phần làm vơi nhẹ đi gánh nặng nề của những anh chị em đang đau khổ.

Read More »

Ngày 05.07: Rượu mới, bầu da mới

Ta tập tự vấn trong mỗi ý nghĩ và hành động của mình: Tôi đang theo ai đây? Theo một ai đó, theo chính mình, hay theo Chúa Giê-su?

Read More »

Ngày 04.07: Chúa đồng bàn với tội nhân

Dâng hy sinh cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại.

Read More »