Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 19.4.2019: Vững tin nơi Chúa Giêsu

Read More »

Ngày 18.4.2019: Sống yêu thương phục vụ

Read More »

Ngày 17.4.2019: Nhận ra Chúa yêu thương ta

Read More »

Ngày 16.4.2019: Tình yêu tự hiến

Read More »

Ngày 15.4.2019: Yêu mến và phục vụ hết lòng

Read More »

Ngày 14.4.2019: Đấm ngực trở về với Chúa

Read More »

Ngày 13.4.2019: Đấng chết thay cho dân

Read More »

Ngày 12.4.2019: Sống và làm chứng cho đức tin

Read More »

Ngày 11.4.2019: Đức Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất

Read More »

Ngày 10.4.2019: Tự do của con cái Chúa

Read More »