Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 27.01.2021: Hạt giống Lời Chúa

Read More »

Ngày 26.01.2021: Này con đây, xin hãy sai con

Read More »

Ngày 25.01.2021: Đời sống là một lời rao giảng

Read More »

Ngày 24.01.2021: Sám hối và tin vào Tin Mừng

Read More »

Ngày 23.01.2021: Đừng xét đoán tha nhân

Read More »

Ngày 22.01.2021: Đón nhận và sống theo ý Chúa

Read More »

Ngày 21.01.2021: Tìm con đường hạnh phúc cho chính mình

Read More »

Ngày 20.01.2021: Hãy sống thật với lương tâm

Read More »

Ngày 19.01.2021: Giữ luật vì lòng yêu mến

Read More »

Ngày 18.01.2021: Cuộc sống mới trong Chúa

Read More »