Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 24.09: Người tông đồ siêu thoát

Tôi tháo gỡ những điểm tựa vật chất không thật sự cần thiết, nhất là cảnh giác để không sa vào những phô trương theo thói đời.

Read More »

Ngày 23.09: Nghe và sống Lời Chúa

Tôi sẽ chú tâm đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống bằng cách tập phản ứng trước một sự kiện trái ý như Chúa Ki-tô.

Read More »

Ngày 22.09: Loan báo Tin Mừng cách nào?

Tôi đọc đoạn Lời Chúa hôm nay thật chậm rãi để luyện tập cách lắng nghe Lời Chúa, và xác tín Lời ấy có sức mạnh đổi mới đời mình.

Read More »

Ngày 21.09: Thuê và thương

Tôi tìm lại nhịp sinh hoạt đạo đức đã bị lãng quên: cầu nguyện sáng tối hằng ngày.

Read More »

Ngày 20.09: Hạt giống rơi vào bụi gai

Ghi một câu Lời Chúa mà bạn thích nhất vào sổ hay vào một tấm ảnh, để đọc mỗi sáng và để cho Lời ấy tác động bạn suốt ngày sống.

Read More »

Ngày 19.09: Noi gương các nữ môn đệ

Trong năm Tân Phúc Âm hoá gia đình, noi gương các nữ tông đồ, tôi sẽ cố gắng và hăng hái loan báo Tin Mừng cho một người thân quen.

Read More »

Ngày 18.09: Giọt lệ thống hối

Tôi quyết trở về với Chúa, can đảm và thành thật thú nhận lầm lỗi mỗi khi nhận ra tôi đã làm Chúa và anh chị em buồn lòng,

Read More »

Ngày 17.09: Khi đức tin thiếu nền tảng

Tôi kết nối giữa lời nói và hành động, giữa điều tuyên xưng và thực hành trong cuộc sống, để đức tin được lớn lên qua từng ngày sống.

Read More »

Ngày 16.09: Chạnh lòng nước mắt của mẹ

Thường xuyên lãnh nhận bí tích Hoà Giải thay vì dừng lại ở giới hạn “một năm ít là một lần”.

Read More »

Ngày 15.09: Mẹ đồng công cứu chuộc

Đau khổ là điều không ai muốn, nhưng lại không thể tránh trong cuộc đời. Vấn đề còn lại của chúng ta là có thái độ nào trước đau khổ.

Read More »