Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 18.04: Ngài đã chết vì tôi

Thánh Bê-na-đô đã nói: “Chúa Ki-tô đã kích thích tình yêu nhân loại bằng cái chết của mình”. Bạn có cảm thấy mình được rung động bởi tình yêu thập giá Chúa hôm nay không?

Read More »

Ngày 17.04: Kéo dài bữa tiệc hiệp thông

Tập thực hành đức yêu thương và phục vụ trong những việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày để dâng những công việc bác ái đó làm của lễ mỗi khi bạn tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

Read More »

Ngày 16.04: Đức Giê-su, người bị phản bội

Dốc lòng chừa một tội mà bạn hay phạm nhất. Và khi có ai đó nhắc nhở về một khuyết điểm hay góp ý xây dựng cho bạn về một điều gì đó, bạn không bực tức, tự ái 

Read More »

Ngày 15.04: Trung thành với tình yêu

Là môn đệ của Thầy Giê-su, chúng ta có đồng cảm và chia sẻ sứ mạng của Ngài chưa? Thiết nghĩ, điều tối thiểu mà mỗi người chúng ta phải có, đó là lòng trung thành với Thầy Giê-su. 

Read More »

Ngày 14.04: Giu-đa đóng đinh Chúa Giê-su

Chúng ta thường nghĩ những đau khổ Đức Giê-su phải chịu là bị đánh đòn, sỉ nhục, phải đội mão gai, phải vác thập giá, phải chịu đóng đinh, v.v.; và rồi chịu chết. 

Read More »

Ngày 13.04: Ánh sáng lòng thương xót

Dành thời gian đọc cả bài hoặc một phần bài Thương khó, để nhận ra và cảm nếm tình thương của Chúa qua từng hoạt cảnh ấy.

Read More »

Ngày 12.04: Cùng chết đi với Chúa

Nhờ một người chết đi mà muôn người khỏi phải chết; nhờ một người sống lại muôn người được sống hạnh phúc mãi mãi (Rm 5,15-17).

Read More »

Ngày 11.04: Lời nói đi đôi với việc làm

Xét xem bạn có phải là người trung thực không? Giữa điều bạn suy nghĩ và bạn nói có khoảng cách nào không? Giữa điều bạn nói và bạn làm có khoảng cách nào không?

Read More »

Ngày 10.04: Sẽ không bao giờ phải chết

Hãy để cho sứ điệp Lời Chúa thấm nhập vào đáy lòng bạn: “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết.”

Read More »

Ngày 09.04: Nô lệ và tự do

Những người Pha-ri-sêu đang tự hào ảo! Coi chừng chúng ta cũng có thể dẫm vào vết chân xưa đó của họ khi ta cho mình hơn người vì là đạo dòng, là trí thức, hay có công có của giúp Giáo Hội...

Read More »