Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 19.07: Nhân hậu như Đức Ki-tô

Mỗi ngày quyết tâm làm một hành động cụ thể để trở nên giống Chúa Giê-su nhân hậu.

Read More »

Ngày 18.07: Yêu thương, cốt tuỷ của lề luật

Hãy làm tròn bổn phận của người Ki-tô hữu: gia tăng việc đạo đức, bố thí, thăm người nghèo, bệnh nhân, v.v…

Read More »

Ngày 17.07: Hãy đến cùng Giê-su

Mỗi ngày dành ra ít nhất là 5 phút “đến với Chúa Giê-su” để dâng đời sống ta cho Ngài và để cho Ngài đong đầy yêu thương của Ngài bằng Lời Chúa.

Read More »

Ngày 16.07: Mạc khải cho kẻ bé mọn

Thường xuyên xin Chúa ban ơn biết sống khiêm nhường và thực hiện những việc phục vụ nhỏ bé âm thầm để tập đức khiêm nhường.

Read More »

Ngày 15.07: Ơn ban đi đôi với trách nhiệm

Mỗi lần kiểm điểm đời sống, bạn hãy cố khám phá một ơn Chúa đã ban cho bạn để cảm tạ và nhờ đó sửa đổi đời sống.

Read More »

Ngày 14.07: Đức Giê-su đem bình an hay gươm giáo?

Làm một việc hy sinh tự nguyện, nói một lời hoà nhã thay vì những lời nóng giận, khích bác.

Read More »

Ngày 13.07: Là hạt giống gieo vào đất tốt

Theo ý bạn, đâu là những trở ngại khiến hạt giống Lời Chúa khó nảy mầm và lớn lên trong bạn?

Read More »

Ngày 12.07: Tin tưởng nơi Chúa

Bi kịch đời sống chúng ta đó là chúng ta tự mình loay hoay với những nỗi khổ của mình thay vì đặt trọn niềm tin cậy vào Thiên Chúa. 

Read More »

Ngày 11.07: Khôn ngoan và đơn sơ

Mỗi ngày bạn đọc và suy gẫm Tin Mừng để áp dụng sống Lời Chúa ngay trong gia đình mình.

Read More »

Ngày 10.07: Một mệnh lệnh bắt buộc

Tôi sẽ bắt đầu thi hành bổn phận này bằng cách giới thiệu con người và công trình của Đức Giêsu cho một người bạn chưa biết Ngài.

Read More »