Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 208)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 24.04: Sẵn sàng bị thế gian ghét

Lời Chúa thúc bách ta: tránh mọi gương xấu làm méo mó khuôn mặt Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô, sống triệt để các giá trị Tin Mừng, và sẵn sàng bị thế gian ghét!

Read More »

Ngày 23.04: Sống tình bạn với Chúa

Bạn và tôi, có lẽ, có những cảm nghiệm khác nhau khi sống tình bạn với Chúa.

Read More »

Ngày 22.04: Chúa yêu chúng ta thật đó!

Làm sao chúng ta nhận ra rằng Chúa yêu chúng ta?

Read More »

Ngày 21.04: Như cành liền cây

Phúc Âm hóa là làm cho Lời Chúa sinh nhiều hoa trái nơi cuộc sống của mỗi người. 

Read More »

Ngày 20.04: Hoà bình-công lý-thứ tha

Để được bình an và để đem bình an đến cho người khác, bạn hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích, phương thế thần diệu mà đơn giản Chúa đã dành sẵn cho bạn.

Read More »

Ngày 19.04: Yêu Chúa và được Chúa yêu

Mến Chúa trên hết mọi sự thì đúng rồi, không có gì phải bàn cãi. Còn điều khoản thứ hai, làm thế nào để “yêu người như mình ta vậy”, Chúa Giê-su cho biết: đó là yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng ta (Ga 15,12). 

Read More »

Ngày 18.04: Đường lên Thượng Giới

Có khi nào bạn dừng lại một giây thôi để tự hỏi bạn đang đi về đâu, bạn đang đi đúng đường hay đang lạc lối trong cuộc hành trình vĩnh cửu của bạn không?

Read More »

Ngày 17.04: Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô

Bạn nghĩ gì về lời xác tín của thánh Phê-rô: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, anh đứng dậy mà đi” (Cv 3,5)?

Read More »

Ngày 16.04: Con đường Giê-su

Mỗi ngày, bạn chọn một câu Lời Chúa để đem ra thực hành trong cuộc sống của bạn.

Read More »

Ngày 15.04: Thân thiết thầy – trò

Hiểu thấu được tâm tình của Đức Giê-su bạn có cảm thấy được đánh động sâu xa cả con người của bạn không? 

Read More »