Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 194)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 16.01: Chữa lành và tha tội

Siêng năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải cách ý thức, vì đây là phương tiện chính thức Chúa dùng để chữa trị chúng ta.

Read More »

Ngày 15.01: Lời Chúa chữa lành

Siêng năng rước lễ và suy niệm Lời Chúa, để nhờ sống với Chúa bạn sẽ dễ dàng đón nhận Chúa nơi những người khốn cùng.

Read More »

Ngày 14.01: Nói với Chúa về người khác

Để cụ thể mối quan tâm đến người khác, tôi quyết tâm mỗi ngày cầu nguyện cho một người nào đó.

Read More »

Ngày 13.01: Uy quyền của Lời Chúa

Dành ít là 5 phút mỗi ngày để đọc và suy gẫm Lời Chúa.

Read More »

Ngày 12.01: Việc cần làm ngay

Các môn đệ đầu tiên nghe Chúa gọi đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa ngay, sẵn sàng bước vào cuộc sống ở gần Chúa.

Read More »

Ngày 11.01: Cho ý Cha thể hiện

Để sống tinh thần năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ, bạn mời gọi một người bạn trong giáo xứ cùng tham gia vào một hội đoàn hay phục vụ trong giáo xứ.

Read More »

Ngày 10.01: Là những vai phụ xuất sắc

Tôi tập làm những công việc, những hy sinh âm thầm, nhỏ bé, không cần ai biết vì chỉ có Chúa biết là đủ và hạnh phúc cho tôi rồi.

Read More »

Ngày 09.01: Chúa muốn sao nên vậy

Tha thứ cho một người làm điều gì phật ý bạn hôm nay.

Read More »

Ngày 08.01: Ứng nghiệm lời Kinh Thánh

Tha thứ cho một người làm điều gì phật ý bạn hôm nay.

Read More »

Ngày 07.01: Có Chúa hiện diện

Tôi thường xuyên  dâng lời nguyện tắt sau: “Lạy Chúa, Chúa luôn ở với con và yêu mến con.”

Read More »