Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 190)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 05.09: Sống đạo cách phù hợp

 Xem xét lại tính phù hợp và đúng đắn của cách sống đạo của mình, của vai trò mình đảm nhận trong Giáo Hội. Đời sống của tôi có đang là chứng tá Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô cho con người và xã hội chung quanh mình không?

Read More »

Ngày 04.09: Từ kinh ngạc hướng đến sự vô tận

Con người cảm thấy choáng ngợp trước một sự dồi dào, phong phú về số lượng của tạo vật, nhưng trái tim con người chỉ có thể bị khuất phục bởi sự phong phú khôn lường, sự bao la vĩ đại của tình yêu.

Read More »

Ngày 03.09: Truyền giáo: ơn gọi và bổn phận của Kitô hữu

Tôi quyết sống vui tươi, lạc quan và cư xử bác ái, yêu thương với những người chung quanh như một cách loan báo Tin Mừng.

Read More »

Ngày 02.09: Đừng nghe theo thần ô uế

Tôi cảnh giác về sự rình rập của thần ô uế khi sử dụng những phương tiện như điện thoại hay mạng truyền thông internet.

Read More »

Ngày 01.09: Để Lời Chúa là sức sống…

Tôi nỗ lực để Lời Chúa được ứng nghiệm trong đời sống mình qua việc siêng năng đọc, suy gẫm và để Lời ấy hướng dẫn suy nghĩ, lời nói, việc làm, cách ứng xử của mình.

Read More »

Ngày 31.08: Liều sự sống vì Nước Trời

Tôi xét xem điều gì cản trở không cho tôi dám liều mạng sống mình cho Chúa (tiện nghi, hưởng thụ, danh dự, khôn ngoan tính toán kiểu thế gian...) và tìm cách sửa đổi.

Read More »

Ngày 30.08: Làm kinh tế cho Nước Chúa

Trước khi làm một việc bổn phận, dù là việc lớn, việc nhỏ, bạn hãy dâng việc đó cho Chúa, với ý hướng cầu nguyện cho việc tông đồ.

Read More »

Ngày 29.08: Phúc thay người “chịu khốn nạn vì đạo ngay”

Sống đạo là “sống-tử-đạo”. Để sống-tử-đạo bạn cần từ bỏ những gì?

Read More »

Ngày 28.08: Là người tôi trung của Chúa

Bạn chu toàn cách tốt nhất bổn phận hằng ngày trong tâm tình người tôi trung của Chúa.

Read More »

Ngày 27.08: Đừng giả hình!

Nhiều khi bạn hay nổi nóng vì chạm tự ái hay vì mất sỹ diện khiến vỏ bọc con người bạn bị bóc trần. Hôm nay bạn thử một lần không nổi nóng khi gặp chuyện như thế.

Read More »