Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 161)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 15.10.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Học hỏi luật Chúa và đem ra thực hành.

Read More »

Ngày 14.10.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Nội tâm hóa lề luật của Chúa.

Read More »

Ngày 13.10.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống đạo bằng cách thực hành giáo huấn yêu thương của Chúa.  

Read More »

Ngày 12.10.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cảm nhận mỗi biến cố trong đời là một dấu lạ.

Read More »

Ngày 11.10.2015: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Chọn lựa nào cũng đòi phải hy sinh.

Read More »

Ngày 10.10.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Sống chứng nhân giữa cuộc sống hôm nay.

Read More »

Ngày 09.10.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

  1. Sống Lời Chúa: Nhận ra quyền năng của Chúa qua những sự kiện trong đời thường.

Read More »

Ngày 08.10.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Ý thức và kiên trì trong cầu nguyện.

Read More »

Ngày 07.10.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cùng với Đức Mẹ, chúng ta thưa với Thiên Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa”.

Read More »

Ngày 06.10.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

Sống Lời Chúa: Đừng xem thường việc đọc kinh, cầu nguyện.

Read More »