Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Suy Niệm Mỗi Ngày (page 159)

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 06.11.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sống Lời Chúa : Hãy tích trữ ngay giây phút hiện tại này.    

Read More »

Ngày 05.11.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Thật lòng sám hối ăn năn.    

Read More »

Ngày 04.11.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy từ bỏ mọi cám dỗ của trần gian.    

Read More »

Ngày 03.11.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Từ bỏ những thói xấu.    

Read More »

Ngày 02.11.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Yêu là tha thứ, đón nhận anh em bằng ánh mắt cảm thông và chia sẻ.    

Read More »

Ngày 01.11.2015: Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Sống Lời Chúa: Khắc cốt ghi tâm Tám Mối Phúc Thật và thực hành trong đời sống.    

Read More »

Ngày 31.10.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXX Thường Niên

Sống Lời Chúa: Hãy khiêm nhường trong cầu nguyện.    

Read More »

Ngày 30.10.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXX Thường Niên

Sống Lời Chúa: Trên hết mọi sự, hãy có lòng yêu mến.    

Read More »

Ngày 29.10.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXX Thường Niên

Sống Lời Chúa: Cương quyết thực hiện thánh ý Chúa.      

Read More »

Ngày 28.10.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXX Thường Niên

Sống Lời Chúa: Năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể để bền vững trong ơn gọi.    

Read More »