Ý khấn thánh Martinô

22/05-29/05/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 94
2 Xin ơn bình an 133
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 90
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 75
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 67
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 17
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 32
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 52
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 89
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 76
12 Xin cho trả được hết nợ nần 52
13 Xin cho đòi được nợ 11
14 Xin cho được đi đường bình an 52
15 Xin cầu cho các linh hồn 86
16 Xin cho được ơn chết lành 32
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 60
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 44
19 Xin cho có việc làm 45
20 Xin ơn chữa lành 56
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 63
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 26
23 Xin sinh nở được bình an 5
STT TẠ ƠN 1273
1 Tạ ơn đã được như ý 38
2 Tạ ơn vì được bình an 72
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 30
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 32
5 Tạ ơn vì đã có con 5
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 18
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 5
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 9
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 9
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 28
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 26
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 11
15 Tạ ơn vì có việc làm 12
16 Tạ ơn vì được chữa lành 18
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 14
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 2
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 2
355

15/05-22/05/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 96
2 Xin ơn bình an 130
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 89
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 85
5 Xin cho có con cái 21
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 78
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 21
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 33
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 58
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 101
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 83
12 Xin cho trả được hết nợ nần 60
13 Xin cho đòi được nợ 22
14 Xin cho được đi đường bình an 45
15 Xin cầu cho các linh hồn 106
16 Xin cho được ơn chết lành 37
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 67
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 49
19 Xin cho có việc làm 52
20 Xin ơn chữa lành 57
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 64
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 31
23 Xin sinh nở được bình an 8
STT TẠ ƠN 1393
1 Tạ ơn đã được như ý 46
2 Tạ ơn vì được bình an 74
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 33
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 38
5 Tạ ơn vì đã có con 8
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 22
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 9
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 15
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 27
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 19
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 17
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 11
15 Tạ ơn vì có việc làm 19
16 Tạ ơn vì được chữa lành 23
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 20
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
408

08/05-15/05

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 77
2 Xin ơn bình an 110
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 71
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 66
5 Xin cho có con cái 13
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 60
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 21
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 26
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 50
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 81
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 67
12 Xin cho trả được hết nợ nần 51
13 Xin cho đòi được nợ 11
14 Xin cho được đi đường bình an 41
15 Xin cầu cho các linh hồn 80
16 Xin cho được ơn chết lành 27
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 56
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 33
19 Xin cho có việc làm 34
20 Xin ơn chữa lành 46
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 53
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 20
23 Xin sinh nở được bình an 4
STT TẠ ƠN 1098
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 65
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 25
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 6
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 16
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 4
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 8
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 21
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 21
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 12
16 Tạ ơn vì được chữa lành 18
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 15
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 3
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
333

01/05-08/05

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 64
2 Xin ơn bình an 94
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 64
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 60
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 57
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 16
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 27
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 46
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 71
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 59
12 Xin cho trả được hết nợ nần 40
13 Xin cho đòi được nợ 11
14 Xin cho được đi đường bình an 37
15 Xin cầu cho các linh hồn 70
16 Xin cho được ơn chết lành 20
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 46
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 32
19 Xin cho có việc làm 29
20 Xin ơn chữa lành 45
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 44
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 23
23 Xin sinh nở được bình an 3
STT TẠ ƠN 974
1 Tạ ơn đã được như ý 38
2 Tạ ơn vì được bình an 65
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 22
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 25
5 Tạ ơn vì đã có con 10
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 22
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 5
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 9
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 23
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 15
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 3
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 6
15 Tạ ơn vì có việc làm 12
16 Tạ ơn vì được chữa lành 15
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 13
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 3
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
311

24/04-01/05

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 78
2 Xin ơn bình an 88
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 66
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 59
5 Xin cho có con cái 17
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 57
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 22
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 22
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 41
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 64
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 63
12 Xin cho trả được hết nợ nần 46
13 Xin cho đòi được nợ 10
14 Xin cho được đi đường bình an 32
15 Xin cầu cho các linh hồn 70
16 Xin cho được ơn chết lành 20
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 58
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 44
19 Xin cho có việc làm 37
20 Xin ơn chữa lành 33
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 46
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 27
23 Xin sinh nở được bình an 2
STT TẠ ƠN 1002
1 Tạ ơn đã được như ý 28
2 Tạ ơn vì được bình an 57
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 23
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 28
5 Tạ ơn vì đã có con 6
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 15
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 6
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 9
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 18
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 12
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 16
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 10
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 9
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 5
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
281

17/04-24/04

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 68
2 Xin ơn bình an 105
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 76
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 66
5 Xin cho có con cái 9
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 66
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 26
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 22
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 49
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 72
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 69
12 Xin cho trả được hết nợ nần 50
13 Xin cho đòi được nợ 16
14 Xin cho được đi đường bình an 45
15 Xin cầu cho các linh hồn 81
16 Xin cho được ơn chết lành 28
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 68
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 38
19 Xin cho có việc làm 34
20 Xin ơn chữa lành 45
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 47
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 26
23 Xin sinh nở được bình an 6
STT TẠ ƠN 1112
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 66
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 25
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 30
5 Tạ ơn vì đã có con 4
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 14
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 1
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 12
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 24
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 21
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 17
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 6
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 15
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
328

10/04-17/04

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 83
2 Xin ơn bình an 92
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 83
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 65
5 Xin cho có con cái 13
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 63
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 26
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 26
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 46
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 81
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 69
12 Xin cho trả được hết nợ nần 48
13 Xin cho đòi được nợ 10
14 Xin cho được đi đường bình an 42
15 Xin cầu cho các linh hồn 80
16 Xin cho được ơn chết lành 27
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 68
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 39
19 Xin cho có việc làm 42
20 Xin ơn chữa lành 49
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 50
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 27
23 Xin sinh nở được bình an 4
STT TẠ ƠN 1133
1 Tạ ơn đã được như ý 40
2 Tạ ơn vì được bình an 61
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 21
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 29
5 Tạ ơn vì đã có con 7
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 17
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 5
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 10
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 25
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 17
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 7
15 Tạ ơn vì có việc làm 20
16 Tạ ơn vì được chữa lành 14
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 14
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 7
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
331

03/04-10/04

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 79
2 Xin ơn bình an 102
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 78
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 70
5 Xin cho có con cái 13
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 56
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 20
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 28
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 46
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 75
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 72
12 Xin cho trả được hết nợ nần 53
13 Xin cho đòi được nợ 10
14 Xin cho được đi đường bình an 41
15 Xin cầu cho các linh hồn 86
16 Xin cho được ơn chết lành 29
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 72
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 42
19 Xin cho có việc làm 40
20 Xin ơn chữa lành 53
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 53
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 26
23 Xin sinh nở được bình an 6
STT TẠ ƠN 1150
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 70
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 27
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 31
5 Tạ ơn vì đã có con 8
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 20
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 9
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 10
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 26
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 17
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 12
15 Tạ ơn vì có việc làm 17
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 9
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
378

27/03-03/04

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 74
2 Xin ơn bình an 106
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 78
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 68
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 62
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 26
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 26
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 52
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 85
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 68
12 Xin cho trả được hết nợ nần 57
13 Xin cho đòi được nợ 15
14 Xin cho được đi đường bình an 37
15 Xin cầu cho các linh hồn 85
16 Xin cho được ơn chết lành 26
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 74
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 47
19 Xin cho có việc làm 51
20 Xin ơn chữa lành 54
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 58
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 23
23 Xin sinh nở được bình an 3
STT TẠ ƠN 1191
1 Tạ ơn đã được như ý 38
2 Tạ ơn vì được bình an 72
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 26
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 27
5 Tạ ơn vì đã có con 3
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 15
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 3
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 5
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 7
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 20
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 15
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
315

20/03-27/03

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 87
2 Xin ơn bình an 121
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 110
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 72
5 Xin cho có con cái 34
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 60
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 31
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 36
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 44
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 96
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 91
12 Xin cho trả được hết nợ nần 70
13 Xin cho đòi được nợ 29
14 Xin cho được đi đường bình an 49
15 Xin cầu cho các linh hồn 104
16 Xin cho được ơn chết lành 42
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 99
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 46
19 Xin cho có việc làm 55
20 Xin ơn chữa lành 77
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 75
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 25
STT TẠ ƠN 1453
1 Tạ ơn đã được như ý 43
2 Tạ ơn vì được bình an 76
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 32
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 30
5 Tạ ơn vì đã có con 7
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 12
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 10
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 17
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 15
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 4
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 21
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 6
15 Tạ ơn vì có việc làm 7
16 Tạ ơn vì được chữa lành 23
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
341

13/03-20/03

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 70
2 Xin ơn bình an 109
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 99
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 71
5 Xin cho có con cái 24
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 66
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 20
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 24
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 43
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 85
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 78
12 Xin cho trả được hết nợ nần 58
13 Xin cho đòi được nợ 16
14 Xin cho được đi đường bình an 44
15 Xin cầu cho các linh hồn 92
16 Xin cho được ơn chết lành 34
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 88
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 41
19 Xin cho có việc làm 47
20 Xin ơn chữa lành 61
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 69
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 22
STT TẠ ƠN 1261
1 Tạ ơn đã được như ý 36
2 Tạ ơn vì được bình an 70
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 27
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 26
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 19
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 5
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 7
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 10
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 30
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 17
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 6
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 19
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 16
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
346

06/03-13/03

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 82
2 Xin ơn bình an 116
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 125
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 65
5 Xin cho có con cái 34
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 56
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 27
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 37
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 53
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 98
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 95
12 Xin cho trả được hết nợ nần 67
13 Xin cho đòi được nợ 28
14 Xin cho được đi đường bình an 58
15 Xin cầu cho các linh hồn 104
16 Xin cho được ơn chết lành 39
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 106
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 41
19 Xin cho có việc làm 62
20 Xin ơn chữa lành 81
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 73
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 26
STT TẠ ƠN 1473
1 Tạ ơn đã được như ý 40
2 Tạ ơn vì được bình an 70
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 23
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 23
5 Tạ ơn vì đã có con 2
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 16
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 3
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 4
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 6
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 26
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 16
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 2
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 8
15 Tạ ơn vì có việc làm 12
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 16
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 2
305

27/02-06/03

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 42
2 Xin ơn bình an 75
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 70
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 45
5 Xin cho có con cái 12
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 44
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 15
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 18
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 34
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 55
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 51
12 Xin cho trả được hết nợ nần 35
13 Xin cho đòi được nợ 11
14 Xin cho được đi đường bình an 28
15 Xin cầu cho các linh hồn 55
16 Xin cho được ơn chết lành 23
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 61
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 26
19 Xin cho có việc làm 29
20 Xin ơn chữa lành 43
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 38
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 12
STT TẠ ƠN 822
1 Tạ ơn đã được như ý 26
2 Tạ ơn vì được bình an 47
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 18
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 25
5 Tạ ơn vì đã có con 5
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 15
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 3
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 2
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 7
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 18
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 20
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 5
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 15
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 8
15 Tạ ơn vì có việc làm 13
16 Tạ ơn vì được chữa lành 13
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 14
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
258

20/02-27/02

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 72
2 Xin ơn bình an 106
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 84
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 63
5 Xin cho có con cái 26
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 61
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 22
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 32
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 50
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 83
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 76
12 Xin cho trả được hết nợ nần 59
13 Xin cho đòi được nợ 17
14 Xin cho được đi đường bình an 48
15 Xin cầu cho các linh hồn 88
16 Xin cho được ơn chết lành 32
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 73
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 41
19 Xin cho có việc làm 44
20 Xin ơn chữa lành 67
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 67
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 24
STT TẠ ƠN 1235
1 Tạ ơn đã được như ý 40
2 Tạ ơn vì được bình an 66
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 26
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 30
5 Tạ ơn vì đã có con 8
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 17
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 13
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 29
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 21
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 5
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 23
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 7
15 Tạ ơn vì có việc làm 21
16 Tạ ơn vì được chữa lành 18
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 20
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 3