Ý Khấn Thánh Martinô


12/11-19/11/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 166
2 Xin ơn bình an 217
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 167
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 142
5 Xin cho có con cái 40
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 156
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 31
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 60
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 102
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 163
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 157
12 Xin cho trả được hết nợ nần 128
13 Xin cho đòi được nợ 46
14 Xin cho được đi đường bình an 109
15 Xin cầu cho các linh hồn 174
16 Xin cho được ơn chết lành 85
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 98
18 Xin cho có việc làm 114
19 Xin ơn chữa lành 103
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 129
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 36
22 Xin sinh nở được bình an 19
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 35
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 80
STT TẠ ƠN 2557
1 Tạ ơn đã được như ý 80
2 Tạ ơn vì được bình an 131
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 44
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 65
5 Tạ ơn vì đã có con 23
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 44
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 12
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 18
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 33
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 62
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 47
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 15
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 42
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 46
16 Tạ ơn vì được chữa lành 38
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 27
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 14
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 18
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 29
820
Tổng 3377