Ý Khấn Thánh Martinô


22/01-29/01/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 147
2 Xin ơn bình an 150
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 107
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 102
5 Xin cho có con cái 14
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 92
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 38
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 60
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 112
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 116
12 Xin cho trả được hết nợ nần 67
13 Xin cho đòi được nợ 39
14 Xin cho được đi đường bình an 73
15 Xin cầu cho các linh hồn 111
16 Xin cho được ơn chết lành 37
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 56
18 Xin cho có việc làm 58
19 Xin ơn chữa lành 68
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 69
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 23
22 Xin sinh nở được bình an 5
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 26
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 65
STT TẠ ƠN 1573
1 Tạ ơn đã được như ý 59
2 Tạ ơn vì được bình an 101
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 37
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 43
5 Tạ ơn vì đã có con 7
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 30
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 11
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 22
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 42
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 34
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 25
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 17
15 Tạ ơn vì có việc làm 27
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 19
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 7
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 7
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 16
518
Tổng 2091