Ý Khấn Thánh Martinô


25/09-02/10/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 229
2 Xin ơn bình an 203
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 173
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 122
5 Xin cho có con cái 28
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 117
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 31
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 73
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 92
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 141
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 127
12 Xin cho trả được hết nợ nần 83
13 Xin cho đòi được nợ 33
14 Xin cho được đi đường bình an 67
15 Xin cầu cho các linh hồn 147
16 Xin cho được ơn chết lành 56
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 82
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 71
19 Xin cho có việc làm 64
20 Xin ơn chữa lành 107
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 89
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 37
23 Xin sinh nở được bình an 12
STT TẠ ƠN 2184
1 Tạ ơn đã được như ý 65
2 Tạ ơn vì được bình an 111
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 49
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 50
5 Tạ ơn vì đã có con 9
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 34
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 22
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 20
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 49
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 31
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 30
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 18
15 Tạ ơn vì có việc làm 31
16 Tạ ơn vì được chữa lành 30
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 21
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 5
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
    597
  Tổng 2781