16/07-23/07/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 151
2 Xin ơn bình an 191
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 163
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 128
5 Xin cho có con cái 31
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 125
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 30
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 55
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 94
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 149
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 144
12 Xin cho trả được hết nợ nần 103
13 Xin cho đòi được nợ 52
14 Xin cho được đi đường bình an 83
15 Xin cầu cho các linh hồn 160
16 Xin cho được ơn chết lành 60
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 81
18 Xin cho có việc làm 86
19 Xin ơn chữa lành 91
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 105
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 33
22 Xin sinh nở được bình an 10
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 46
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 70
STT TẠ ƠN 2241
1 Tạ ơn đã được như ý 79
2 Tạ ơn vì được bình an 117
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 48
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 54
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 41
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 19
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 23
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 58
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 44
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 9
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 43
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 17
15 Tạ ơn vì có việc làm 46
16 Tạ ơn vì được chữa lành 28
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 28
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 6
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 10
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 26
722
Tổng 2963