15/01-22/01/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 115
2 Xin ơn bình an 130
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 106
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 87
5 Xin cho có con cái 22
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 86
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 34
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 46
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 71
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 90
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 96
12 Xin cho trả được hết nợ nần 80
13 Xin cho đòi được nợ 34
14 Xin cho được đi đường bình an 68
15 Xin cầu cho các linh hồn 98
16 Xin cho được ơn chết lành 43
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 52
18 Xin cho có việc làm 58
19 Xin ơn chữa lành 71
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 73
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 29
22 Xin sinh nở được bình an 7
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 14
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 58
STT TẠ ƠN 1496
1 Tạ ơn đã được như ý 55
2 Tạ ơn vì được bình an 83
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 45
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 38
5 Tạ ơn vì đã có con 7
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 28
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 13
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 22
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 31
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 33
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 24
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 21
15 Tạ ơn vì có việc làm 24
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 18
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 7
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 15
486
Tổng 1982