05/11-12/11/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 194
2 Xin ơn bình an 239
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 211
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 158
5 Xin cho có con cái 41
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 182
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 30
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 61
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 117
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 185
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 171
12 Xin cho trả được hết nợ nần 136
13 Xin cho đòi được nợ 59
14 Xin cho được đi đường bình an 102
15 Xin cầu cho các linh hồn 215
16 Xin cho được ơn chết lành 90
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 104
18 Xin cho có việc làm 119
19 Xin ơn chữa lành 126
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 157
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 42
22 Xin sinh nở được bình an 17
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 57
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 88
STT TẠ ƠN 2901
1 Tạ ơn đã được như ý 87
2 Tạ ơn vì được bình an 152
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 58
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 84
5 Tạ ơn vì đã có con 17
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 52
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 18
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 32
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 76
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 60
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 50
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 56
16 Tạ ơn vì được chữa lành 38
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 38
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 13
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 11
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 19
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 45
948
Tổng 3849