20/11-27/11/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 96
2 Xin ơn bình an 140
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 106
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 86
5 Xin cho có con cái 17
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 93
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 30
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 50
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 69
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 101
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 96
12 Xin cho trả được hết nợ nần 73
13 Xin cho đòi được nợ 30
14 Xin cho được đi đường bình an 52
15 Xin cầu cho các linh hồn 116
16 Xin cho được ơn chết lành 44
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 61
18 Xin cho có việc làm 51
19 Xin ơn chữa lành 64
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 72
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 32
22 Xin sinh nở được bình an 6
STT TẠ ƠN 1485
1 Tạ ơn đã được như ý 49
2 Tạ ơn vì được bình an 89
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 35
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 10
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 27
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 13
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 17
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 33
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 30
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 31
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 12
15 Tạ ơn vì có việc làm 22
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 6
    467
  Tổng 1952