10/07-17/07/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 299
2 Xin ơn bình an 135
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 115
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 87
5 Xin cho có con cái 20
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 91
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 21
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 37
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 60
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 95
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 86
12 Xin cho trả được hết nợ nần 58
13 Xin cho đòi được nợ 20
14 Xin cho được đi đường bình an 49
15 Xin cầu cho các linh hồn 113
16 Xin cho được ơn chết lành 35
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 61
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 54
19 Xin cho có việc làm 50
20 Xin ơn chữa lành 63
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 71
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 29
23 Xin sinh nở được bình an 4
STT TẠ ƠN 1653
1 Tạ ơn đã được như ý 56
2 Tạ ơn vì được bình an 81
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 31
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 47
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 26
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 10
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 15
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 33
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 29
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 24
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 27
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 22
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 5
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
    474
  Tổng 2127