25/06-02/07/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 242
2 Xin ơn bình an 285
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 228
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 197
5 Xin cho có con cái 49
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 173
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 47
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 93
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 141
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 240
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 222
12 Xin cho trả được hết nợ nần 150
13 Xin cho đòi được nợ 61
14 Xin cho được đi đường bình an 121
15 Xin cầu cho các linh hồn 225
16 Xin cho được ơn chết lành 102
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 122
18 Xin cho có việc làm 137
19 Xin ơn chữa lành 142
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 159
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 68
22 Xin sinh nở được bình an 13
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 71
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 97
STT TẠ ƠN 3385
1 Tạ ơn đã được như ý 106
2 Tạ ơn vì được bình an 178
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 68
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 88
5 Tạ ơn vì đã có con 22
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 57
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 31
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 34
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 81
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 63
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 52
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 28
15 Tạ ơn vì có việc làm 50
16 Tạ ơn vì được chữa lành 44
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 43
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 14
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 8
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 16
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 40
1042
Tổng 4427