28/08-04/09/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 124
2 Xin ơn bình an 124
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 109
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 90
5 Xin cho có con cái 19
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 85
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 18
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 31
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 63
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 102
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 86
12 Xin cho trả được hết nợ nần 58
13 Xin cho đòi được nợ 24
14 Xin cho được đi đường bình an 47
15 Xin cầu cho các linh hồn 95
16 Xin cho được ơn chết lành 32
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 59
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 52
19 Xin cho có việc làm 46
20 Xin ơn chữa lành 65
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 66
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 23
23 Xin sinh nở được bình an 7
STT TẠ ƠN 1425
1 Tạ ơn đã được như ý 51
2 Tạ ơn vì được bình an 78
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 38
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 27
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 18
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 35
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 29
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 23
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 12
15 Tạ ơn vì có việc làm 18
16 Tạ ơn vì được chữa lành 23
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 2
    445
  Tổng 1870