13/08-20/08/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 120
2 Xin ơn bình an 172
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 154
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 119
5 Xin cho có con cái 26
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 124
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 30
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 46
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 90
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 149
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 132
12 Xin cho trả được hết nợ nần 102
13 Xin cho đòi được nợ 41
14 Xin cho được đi đường bình an 97
15 Xin cầu cho các linh hồn 142
16 Xin cho được ơn chết lành 64
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 86
18 Xin cho có việc làm 93
19 Xin ơn chữa lành 89
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 110
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 43
22 Xin sinh nở được bình an 13
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 36
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 79
STT TẠ ƠN 2157
1 Tạ ơn đã được như ý 67
2 Tạ ơn vì được bình an 112
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 47
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 51
5 Tạ ơn vì đã có con 9
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 39
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 19
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 23
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 56
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 46
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 48
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 21
15 Tạ ơn vì có việc làm 46
16 Tạ ơn vì được chữa lành 33
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 33
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 12
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 9
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 18
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 32
741
Tổng 2898