30/07-06/08/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 155
2 Xin ơn bình an 206
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 178
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 131
5 Xin cho có con cái 33
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 127
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 45
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 63
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 112
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 172
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 153
12 Xin cho trả được hết nợ nần 121
13 Xin cho đòi được nợ 56
14 Xin cho được đi đường bình an 99
15 Xin cầu cho các linh hồn 163
16 Xin cho được ơn chết lành 73
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 89
18 Xin cho có việc làm 95
19 Xin ơn chữa lành 113
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 116
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 56
22 Xin sinh nở được bình an 15
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 46
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 84
STT TẠ ƠN 2501
1 Tạ ơn đã được như ý 82
2 Tạ ơn vì được bình an 144
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 58
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 57
5 Tạ ơn vì đã có con 18
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 45
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 15
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 22
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 30
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 63
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 47
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 11
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 50
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 26
15 Tạ ơn vì có việc làm 53
16 Tạ ơn vì được chữa lành 39
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 34
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 12
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 11
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 17
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 40
874
Tổng 3375