14/08-21/08/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 107
2 Xin ơn bình an 123
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 98
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 89
5 Xin cho có con cái 20
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 74
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 19
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 33
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 59
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 93
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 94
12 Xin cho trả được hết nợ nần 63
13 Xin cho đòi được nợ 22
14 Xin cho được đi đường bình an 45
15 Xin cầu cho các linh hồn 98
16 Xin cho được ơn chết lành 34
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 66
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 55
19 Xin cho có việc làm 49
20 Xin ơn chữa lành 73
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 62
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 27
23 Xin sinh nở được bình an 5
STT TẠ ƠN 1408
1 Tạ ơn đã được như ý 50
2 Tạ ơn vì được bình an 84
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 38
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 39
5 Tạ ơn vì đã có con 9
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 28
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 15
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 13
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 39
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 31
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 25
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 11
15 Tạ ơn vì có việc làm 23
16 Tạ ơn vì được chữa lành 21
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 21
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 7
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
    474
  Tổng 1882