19/06-26/06/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 85
2 Xin ơn bình an 126
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 109
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 78
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 78
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 24
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 31
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 61
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 90
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 84
12 Xin cho trả được hết nợ nần 61
13 Xin cho đòi được nợ 16
14 Xin cho được đi đường bình an 48
15 Xin cầu cho các linh hồn 97
16 Xin cho được ơn chết lành 28
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 63
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 54
19 Xin cho có việc làm 54
20 Xin ơn chữa lành 59
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 60
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 29
23 Xin sinh nở được bình an 5
STT TẠ ƠN 1356
1 Tạ ơn đã được như ý 46
2 Tạ ơn vì được bình an 81
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 30
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 28
5 Tạ ơn vì đã có con 7
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 20
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 9
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 8
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 12
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 25
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 22
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 14
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 15
15 Tạ ơn vì có việc làm 19
16 Tạ ơn vì được chữa lành 19
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 18
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 7
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 1
    388
  Tổng 1744