04/06-11/06/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 116
2 Xin ơn bình an 170
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 133
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 118
5 Xin cho có con cái 27
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 115
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 35
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 48
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 83
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 135
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 127
12 Xin cho trả được hết nợ nần 96
13 Xin cho đòi được nợ 40
14 Xin cho được đi đường bình an 84
15 Xin cầu cho các linh hồn 125
16 Xin cho được ơn chết lành 60
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 79
18 Xin cho có việc làm 69
19 Xin ơn chữa lành 86
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 85
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 36
22 Xin sinh nở được bình an 12
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 38
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 79
STT TẠ ƠN 1879
1 Tạ ơn đã được như ý 76
2 Tạ ơn vì được bình an 127
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 49
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 60
5 Tạ ơn vì đã có con 17
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 42
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 13
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 19
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 26
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 62
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 43
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 38
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 20
15 Tạ ơn vì có việc làm 46
16 Tạ ơn vì được chữa lành 32
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 32
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 12
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 8
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 17
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 40
734
Tổng 2613