02/10-09/10/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 146
2 Xin ơn bình an 121
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 110
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 81
5 Xin cho có con cái 15
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 85
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 24
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 41
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 55
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 92
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 80
12 Xin cho trả được hết nợ nần 66
13 Xin cho đòi được nợ 27
14 Xin cho được đi đường bình an 56
15 Xin cầu cho các linh hồn 99
16 Xin cho được ơn chết lành 35
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 58
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 64
19 Xin cho có việc làm 50
20 Xin ơn chữa lành 60
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 55
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 25
23 Xin sinh nở được bình an 8
STT TẠ ƠN 1453
1 Tạ ơn đã được như ý 41
2 Tạ ơn vì được bình an 77
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 33
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 27
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 6
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 12
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 14
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 35
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 25
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 8
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 21
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 21
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 15
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
    422
  Tổng 1875