17/09-24/09/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 162
2 Xin ơn bình an 196
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 163
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 130
5 Xin cho có con cái 37
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 159
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 41
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 54
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 110
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 171
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 152
12 Xin cho trả được hết nợ nần 121
13 Xin cho đòi được nợ 50
14 Xin cho được đi đường bình an 106
15 Xin cầu cho các linh hồn 160
16 Xin cho được ơn chết lành 72
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 93
18 Xin cho có việc làm 90
19 Xin ơn chữa lành 93
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 118
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 40
22 Xin sinh nở được bình an 16
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 43
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 85
STT TẠ ƠN 2462
1 Tạ ơn đã được như ý 78
2 Tạ ơn vì được bình an 128
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 52
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 60
5 Tạ ơn vì đã có con 18
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 43
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 14
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 20
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 28
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 57
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 48
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 16
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 43
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 55
16 Tạ ơn vì được chữa lành 41
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 32
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 11
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 10
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 20
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 31
827
Tổng 3289