03/07-10/07/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 124
2 Xin ơn bình an 140
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 101
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 81
5 Xin cho có con cái 16
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 72
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 20
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 32
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 55
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 84
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 77
12 Xin cho trả được hết nợ nần 63
13 Xin cho đòi được nợ 23
14 Xin cho được đi đường bình an 55
15 Xin cầu cho các linh hồn 92
16 Xin cho được ơn chết lành 28
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 56
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 49
19 Xin cho có việc làm 43
20 Xin ơn chữa lành 66
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 61
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 24
23 Xin sinh nở được bình an 5
STT TẠ ƠN 1367
1 Tạ ơn đã được như ý 54
2 Tạ ơn vì được bình an 77
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 38
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 4
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 24
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 8
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 5
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 15
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 27
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 29
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 10
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 14
15 Tạ ơn vì có việc làm 34
16 Tạ ơn vì được chữa lành 25
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 25
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 5
    456
  Tổng 1823