18/06-25/06/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 174
2 Xin ơn bình an 194
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 168
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 117
5 Xin cho có con cái 32
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 129
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 38
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 67
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 94
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 155
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 154
12 Xin cho trả được hết nợ nần 106
13 Xin cho đòi được nợ 53
14 Xin cho được đi đường bình an 96
15 Xin cầu cho các linh hồn 159
16 Xin cho được ơn chết lành 75
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 91
18 Xin cho có việc làm 90
19 Xin ơn chữa lành 113
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 113
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 45
22 Xin sinh nở được bình an 16
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 43
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 81
STT TẠ ƠN 2403
1 Tạ ơn đã được như ý 77
2 Tạ ơn vì được bình an 136
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 55
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 60
5 Tạ ơn vì đã có con 16
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 46
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 13
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 25
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 28
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 62
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 45
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 13
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 46
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 32
15 Tạ ơn vì có việc làm 54
16 Tạ ơn vì được chữa lành 42
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 33
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 13
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 10
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 14
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 35
855
Tổng 3258