08/01-15/01/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 104
2 Xin ơn bình an 140
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 114
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 94
5 Xin cho có con cái 15
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 98
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 43
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 64
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 117
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 100
12 Xin cho trả được hết nợ nần 88
13 Xin cho đòi được nợ 39
14 Xin cho được đi đường bình an 69
15 Xin cầu cho các linh hồn 112
16 Xin cho được ơn chết lành 34
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 62
18 Xin cho có việc làm 54
19 Xin ơn chữa lành 62
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 84
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 34
22 Xin sinh nở được bình an 8
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 26
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 66
STT TẠ ƠN 1564
1 Tạ ơn đã được như ý 64
2 Tạ ơn vì được bình an 102
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 35
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 47
5 Tạ ơn vì đã có con 8
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 38
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 12
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 13
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 23
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 41
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 35
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 11
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 29
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 16
15 Tạ ơn vì có việc làm 26
16 Tạ ơn vì được chữa lành 26
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 24
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 9
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 6
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 8
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 17
565
Tổng 2129