29/10-05/11/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 194
2 Xin ơn bình an 260
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 207
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 170
5 Xin cho có con cái 45
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 190
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 41
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 63
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 130
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 208
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 201
12 Xin cho trả được hết nợ nần 135
13 Xin cho đòi được nợ 62
14 Xin cho được đi đường bình an 124
15 Xin cầu cho các linh hồn 221
16 Xin cho được ơn chết lành 103
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 131
18 Xin cho có việc làm 137
19 Xin ơn chữa lành 125
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 164
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 45
22 Xin sinh nở được bình an 22
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 52
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 110
STT TẠ ƠN 3140
1 Tạ ơn đã được như ý 86
2 Tạ ơn vì được bình an 168
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 63
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 78
5 Tạ ơn vì đã có con 20
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 56
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 16
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 22
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 40
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 71
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 64
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 16
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 54
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 30
15 Tạ ơn vì có việc làm 62
16 Tạ ơn vì được chữa lành 41
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 40
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 15
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 14
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 25
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 42
1023
Tổng 4163