13/11-20/11/22

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 92
2 Xin ơn bình an 133
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 114
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 95
5 Xin cho có con cái 21
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 93
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 29
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 41
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 68
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 103
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 93
12 Xin cho trả được hết nợ nần 81
13 Xin cho đòi được nợ 34
14 Xin cho được đi đường bình an 66
15 Xin cầu cho các linh hồn 120
16 Xin cho được ơn chết lành 41
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 63
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 57
19 Xin cho có việc làm 51
20 Xin ơn chữa lành 68
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 75
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 32
23 Xin sinh nở được bình an 10
STT TẠ ƠN 1580
1 Tạ ơn đã được như ý 54
2 Tạ ơn vì được bình an 98
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 39
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 36
5 Tạ ơn vì đã có con 14
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 29
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 7
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 12
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 19
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 31
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 34
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 7
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 29
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 12
15 Tạ ơn vì có việc làm 25
16 Tạ ơn vì được chữa lành 16
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 17
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 7
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 3
    489
  Tổng 2069