13/03-20/03

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 70
2 Xin ơn bình an 109
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 99
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 71
5 Xin cho có con cái 24
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 66
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 20
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 24
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 43
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 85
11 Xin cho có công ăn việc làm ổn định 78
12 Xin cho trả được hết nợ nần 58
13 Xin cho đòi được nợ 16
14 Xin cho được đi đường bình an 44
15 Xin cầu cho các linh hồn 92
16 Xin cho được ơn chết lành 34
17 Xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt 88
18 Xin cho con cái học hành tấn tới 41
19 Xin cho có việc làm 47
20 Xin ơn chữa lành 61
21 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 69
22 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 22
STT TẠ ƠN 1261
1 Tạ ơn đã được như ý 36
2 Tạ ơn vì được bình an 70
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 27
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 26
5 Tạ ơn vì đã có con 11
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 19
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 5
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 7
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 10
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 30
11 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm ổn định 17
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 6
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 20
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 9
15 Tạ ơn vì có việc làm 14
16 Tạ ơn vì được chữa lành 19
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 16
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 4
    346