26/02-05/03/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 178
2 Xin ơn bình an 179
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 148
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 109
5 Xin cho có con cái 30
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 99
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 34
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 57
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 83
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 135
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 135
12 Xin cho trả được hết nợ nần 85
13 Xin cho đòi được nợ 48
14 Xin cho được đi đường bình an 79
15 Xin cầu cho các linh hồn 142
16 Xin cho được ơn chết lành 55
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 64
18 Xin cho có việc làm 72
19 Xin ơn chữa lành 95
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 107
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 45
22 Xin sinh nở được bình an 4
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 67
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 74
STT TẠ ƠN 1983
1 Tạ ơn đã được như ý 77
2 Tạ ơn vì được bình an 112
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 46
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 57
5 Tạ ơn vì đã có con 10
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 38
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 5
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 13
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 27
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 49
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 38
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 12
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 39
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 22
15 Tạ ơn vì có việc làm 35
16 Tạ ơn vì được chữa lành 29
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 27
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 5
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 10
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 31
647
Tổng 2630