08/10-15/10/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 169
2 Xin ơn bình an 208
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 183
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 153
5 Xin cho có con cái 37
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 174
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 39
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 73
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 112
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 167
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 155
12 Xin cho trả được hết nợ nần 129
13 Xin cho đòi được nợ 57
14 Xin cho được đi đường bình an 106
15 Xin cầu cho các linh hồn 174
16 Xin cho được ơn chết lành 73
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 103
18 Xin cho có việc làm 98
19 Xin ơn chữa lành 108
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 152
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 44
22 Xin sinh nở được bình an 17
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 43
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 85
STT TẠ ƠN 2659
1 Tạ ơn đã được như ý 70
2 Tạ ơn vì được bình an 132
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 51
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 69
5 Tạ ơn vì đã có con 16
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 39
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 14
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 22
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 40
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 70
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 55
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 13
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 45
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 15
15 Tạ ơn vì có việc làm 55
16 Tạ ơn vì được chữa lành 29
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 32
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 8
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 11
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 14
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 31
831
Tổng 3490