01/01-08/01/23

STT XIN ƠN Số ý khấn
1 Xin được như ý 103
2 Xin ơn bình an 149
3 Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 120
4 Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 94
5 Xin cho có con cái 23
6 Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 91
7 Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 32
8 Xin ơn sống đời dâng hiến 45
9 Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 77
10 Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 108
11 Xin thánh hoá công ăn việc làm 112
12 Xin cho trả được hết nợ nần 75
13 Xin cho đòi được nợ 33
14 Xin cho được đi đường bình an 76
15 Xin cầu cho các linh hồn 108
16 Xin cho được ơn chết lành 46
17 Xin cho con cái học hành tấn tới 62
18 Xin cho có việc làm 62
19 Xin ơn chữa lành 79
20 Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 82
21 Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 31
22 Xin sinh nở được bình an 9
23 Xin tìm được người bạn đời như ý 34
24 Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 70
STT TẠ ƠN 1617
1 Tạ ơn đã được như ý 62
2 Tạ ơn vì được bình an 95
3 Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 49
4 Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 49
5 Tạ ơn vì đã có con 15
6 Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 32
7 Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 19
8 Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 14
9 Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 26
10 Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 44
11 Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 43
12 Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 14
13 Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 34
14 Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 19
15 Tạ ơn vì có việc làm 31
16 Tạ ơn vì được chữa lành 27
17 Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 21
18 Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 10
19 Tạ ơn vì sinh nở được bình an 10
20 Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 11
21 Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 27
614
Tổng 2231